Сп.Практическа педиатрия бр.3/2021г

Мащабно клинично проучване, показващо как бебешките мокри кърпички повлияват дерматита от пелени (DD)